Hội nghị giao ban công tác quản lý vật tư của Tổng công ty Điện lực miền Nam

Sáng ngày 24/6, tại Đồng Tháp, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý vật tư với sự chủ trì của...

xem chi tiết

Ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), vừa tổ chức ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự...

xem chi tiết