Thông tư quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện

Ngày 26 tháng 2 năm 2009 Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 05/2009/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện. Download nội dung thông tư tại đây

xem chi tiết

Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường

Ngày 12 tháng 2 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường. Download quyết định tại đây

xem chi tiết