Nước về các hồ thủy điện chưa đáng kể

Mặc dù mấy ngày qua khu vực miền Bắc có mưa nhưng lượng nước về các hồ thủy điện vẫn chưa được cải thiện.

xem chi tiết

Thông cáo báo chí ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương Về kế hoạch cung cấp và vận hành hệ thống điện các tháng mùa khô và cả năm 2011.

Kế hoạch cung cấp và vận hành hệ thống điện các tháng mùa khô và cả năm 2011.pdf

xem chi tiết