Thông cáo báo chí về việc điều chỉnh giá điện năm 2011 ngày 26/02/2011 của Bộ Công Thương

Ban Biên tập website của Tổng Công ty Điện lực miền Nam,  kính gửi đến các Công ty Điện lực và các anh/chị phóng viên, độc giả quan tâm Thông cáo báo chí của Bộ Công thương về việc Điều chỉnh...

xem chi tiết

Thông tư 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương về "Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện"

Bộ Công Thương vừa có Thông tư số 05/2011/TT-BCT ra ngày 25/02/2011 Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện. Thông tư này quy định về giá điện; Biểu giá điện;

xem chi tiết

Biểu giá điện năm 2010

Từ ngày 1.3.2010, giá điện năm 2010 được thực hiện theo Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 12/02/2010 của Văn phòng Chính Phủ về đề án giá điện năm 2010 và Thông tư số 08/2010/TT-BCT của Bộ Công thương về...

xem chi tiết