Trao mái ấm công đoàn cho đoàn viên Công ty Điện lực Hậu Giang

Ngày 21-9, tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang phối hợp với Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Điện lực miền Nam tổ chức lễ trao mái ấm công đoàn cho đoàn viên Lê...

xem chi tiết

Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính

Nhiều năm qua Công ty Điện lực Trà Vinh tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý và sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty,...

xem chi tiết

Điện lực Bình Minh triển khai văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) để mang đến sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

xem chi tiết

Hiệu quả áp dụng ISO trong SXKD tại Công ty CNTT Điện lực miền Nam

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác quản lý chất lượng, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam từ năm 2008 đã xây dựng thành công và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo...

xem chi tiết

Sự chuyển mình từ văn hóa doanh nghiệp

Điện lực Mộc Hóa – Công ty Điện lực Long An hiện có 2 Phòng chuyên môn và 1 Đội trực thuộc, với 45 CBCNV, địa bàn cung cấp điện bao gồm thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa. Trình độ mỗi người...

xem chi tiết