Ứng dụng công nghệ trong quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) hằng năm triển khai thực hiện một khối lượng đầu tư xây dựng phát triển nguồn và lưới điện trên 21 tỉnh/thành phố phía Nam. Trong quá trình xây...

xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp ngành Điện - Ấm áp tình người

Văn hóa được hình thành từ cái nôi đầu tiên là gia đình, lớn hơn một chút là trường học, lớn hơn một chút nữa là các mối quan hệ xã hội bên cạnh gia đình, nhà trường và có lẽ cuối cùng được hình...

xem chi tiết

Thực thi văn hóa ứng xử : Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp

 Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp - Chào hỏi lãnh đạo, đồng nghiệp lịch sự, thân thiện. - Diễn đạt câu nói gắn gọn, dễ hiểu, thể hiện thái độ thân thiện, hòa đồng với đồng nghiệp.

xem chi tiết

Nét đẹp văn hóa ứng xử của Phụ nữ Công ty Điện lực Bạc Liêu

Số lượng nhân viên nữ của Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) hiện là 112/643 tổng số CBCNV của đơn vị, chiếm tỷ lệ 17,4%. Trong đó, có 50 người trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi, chiếm 44,6%; 56...

xem chi tiết

Nét văn hóa của Điện lực thành phố Bạc Liêu

Trong năm 2017 và những năm qua, Điện lực thành phố Bạc Liêu (ĐLTPBL) luôn lấy chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng làm thước đo hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh.

xem chi tiết