Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức Hội thảo đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

Ngày 26/5/2020, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý OCD (Công ty OCD) tổ chức Hội thảo đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng nhằm cải thiện và nâng cao...

xem chi tiết