EVN SPC: Thống kê số liệu khách hàng đã lắp điện mặt trời áp mái

Tính đến 31/01/2019. Trên 21 tỉnh/ thành phía Nam đã có 740 khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà (trong đó 532 dùng trong sinh hoạt, 2018 ngoài sinh hoạt). Với công suất 11.618 kWp (Sinh...

xem chi tiết

Tóm tắt Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi quy định về phát triển dự án, Hợp đồng mua bán điện mặt trời

Thông tư 05/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp...

xem chi tiết

Thông tư 05 - sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT, ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện , mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Bộ Công Thương vừa phát hành Thông tư 05 - sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT, ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện , mẫu áp...

xem chi tiết

Hộ dân, doanh nghiệp ở Trà Vinh lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái

Việc triển khai hệ thống điện Năng lượng mặt trời (NLMT) áp mái bước đầu ở tỉnh Trà Vinh tuy còn ít hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp tham gia nhưng đã tạo cơ hội tiếp cận với hệ thống điện...

xem chi tiết

Hiệu quả từ hệ thống năng lượng mặt trời áp mái ở Trà Vinh

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã chỉ đạo các Công ty Điện lực thành viên về nhiệm vụ phát triển Năng lượng mặt trời áp mái. Năm 2019, EVN SPC giao chỉ tiêu kế hoạch cho Công ty Điện lực...

xem chi tiết