Văn hóa doanh nghiệp đặc trưng ngành Điện

Tôi có 22 năm làm việc tại Công ty Điện lực Cà Mau. Được sống và làm việc ở những nơi khác nhau, vị trí công tác khác nhau giúp tôi thêm quý yêu, trân trọng và hạnh phúc khi được làm việc trong gia...

xem chi tiết

Thực thi giá trị văn hoá EVN

Một trong các cặp giá trị cốt lõi của văn hoá EVN: Tận tâm – Trí tuệ, Hợp tác – Chia sẻ; với tinh thần luôn mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, hết lòng phục vụ...

xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng phát triển của EVN

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổ trưởng Tổ công tác thực thi Quy tắc ứng xử văn hóa cơ quan EVN.  

xem chi tiết

Thực thi văn hóa: Văn hóa chào hỏi

Văn hóa chào hỏi: - Trong quá trình ra vào tại cơ quan gặp người đối diện phải chào hỏi, lịch sự, vui tươi, người đối diện được chào phải chào lại lịch sự. - Nếu người được chào đang bận...

xem chi tiết

Văn hóa đúng giờ trong công tác vận hành hệ thống điện

Trong công tác vận hành hệ thống điện, việc ngừng, giảm mức cung cấp điện yếu tố thời gian được quy định rất nghiêm ngặt, chính xác: phải thông báo đến khách hàng mua điện biết trước thời điểm...

xem chi tiết