ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

“Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp đối với cộng đồng và toàn xã hội. ...

xem chi tiết

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

“Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp đối với cộng đồng và toàn xã hội.

xem chi tiết

ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP HƯỞNG ỨNG NĂM THANH NIÊN 2011

Năm 2011 được Đảng và Nhà nước chọn là Năm Thanh niên, là năm mà lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực, sáng tạo thực hiện các công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực gắn với 05 nội dung: Ngày...

xem chi tiết

Tuổi trẻ EVNSPC với Năm thanh niên 2011

Năm 2011 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuổi trẻ Việt Nam như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khoá XIII, kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí...

xem chi tiết

Đại hội CNVC Công ty Điện lực Bình Phước

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Phước tổ chức Đại hội CNVC năm 2011 và tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đến dự Đại hội có lãnh đạo Tổng công ty Điện lực...

xem chi tiết