ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN NAM NHIỆM KÌ II (2010-2012)

Đoàn thanh niên Công ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2010 -2012. Đoàn thanh niên Công ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam có 21 Chi đoàn trực thuộc nằm trên...

xem chi tiết

Đảng bộ Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ Công ty Điện lực Trà Vinh có 8 Chi bộ trực thuộc với 118 đảng viên.Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo, luôn là nhân tố quyết định...

xem chi tiết

Đảng bộ Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ Công ty Điện lực Trà Vinh có 8 Chi bộ trực thuộc với 118 đảng viên.Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo, luôn là nhân tố quyết định...

xem chi tiết

CHI ĐOÀN ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ VỚI CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Chi đoàn Điện lực Đức Huệ, Công ty Điện lực Long An phối hợp Chi đoàn Sở Cảnh Sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh và Đồn Biên Phòng 869 Long An đã tổ chức chuyến công tác về nguồn, thăm hỏi,...

xem chi tiết

CHI ĐOÀN ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ VỚI CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Chi đoàn Điện lực Đức Huệ, Công ty Điện lực Long An phối hợp Chi đoàn Sở Cảnh Sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh và Đồn Biên Phòng 869 Long An đã tổ chức chuyến công tác về nguồn, thăm hỏi,...

xem chi tiết