XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC LONG AN BƯỚC ĐẦU PHÁT TRIỂN PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Long An trực thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam có các ngành nghề kinh doanh chính như: Khảo sát, thiết kế, lập dự án, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, tư vấn kiểm...

xem chi tiết

EVNSPC: Sáp nhập và thành lập Công ty Tư vấn điện miền Nam

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-EVN ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam vào Tổng công ty Điện lực miền Nam;...

xem chi tiết

Công ty Tư vấn điện miền Nam: "Bồi hồi" ghi dấu 20 năm

Chỉ từ một đơn vị nhỏ với 5 nhân viên kế toán và kỹ sư năm 1999, Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế điện nay đã vươn mình trở thành Công ty Tư vấn điện miền Nam, để lại những dấu ấn khó quên trên chặng đường...

xem chi tiết

EVN SPC bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị thành viên

Thực hiện Quy chế công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nghị quyết số...

xem chi tiết