EVNSPC: Bảo đảm cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2021

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức trong hai ngày 7 - 8.7.2021 trong cả nước. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa chỉ đạo các đơn vị Điện lực tại 21 tỉnh, thành...

xem chi tiết

PC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

    Để đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) đã lập và triển khai phương án cấp điện cụ thể ở tất cả đơn vị...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Phước đảm bảo cung ứng điện cho ngày hội toàn dân

       Công ty Điện lực Bình Phước đã triển khai tốt các phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn, trước, trong ngày diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Dương đảm bảo cung cấp điện cho các điểm Bầu cử Quốc hội khóa XV & Bầu cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026

    Công ty Điện lực Bình Dương đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các điểm Bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên toàn...

xem chi tiết