Công ty Điện lực Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ các công trình điện

Năm 2023, Công ty Điện lực Đồng Tháp (PC Đồng Tháp) phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện do ảnh hưởng của hiện tượng El...

xem chi tiết