Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý đo lường tại Công ty Điện lực Bình Thuận

        Thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam: 5 trọng tâm về chuyển đổi số

Xây dựng các chính sách chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số... là một trong những nội dung được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hoạch...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam hướng đến giải thưởng chuyển đổi số năm 2021

       Tiếp nối thành tích đã đạt được về ứng dụng công nghệ, CNTT và chuyển đổi số giai đoạn năm 2019-2020 là giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc các năm 2019, 2020, đồng thời thúc đẩy...

xem chi tiết