Chuyển đổi số - Chuyển đổi từ nhận thức đến hành động

Trong quý 2/2021, Tổng công ty điện lực miền Nam (EVN SPC) phối hợp Công ty CP Tư vấn và đào tạo SMartPro đã đào tạo trên 12 lớp cho gần...

xem chi tiết

Điện lực miền Nam chuyển đổi số: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã hoàn thành xây dựng và đăng ký kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và ứng dụng...

xem chi tiết

"Dịch vụ điện trực tuyến" - Kênh giao dịch vừa phòng chống dịch bệnh vừa góp phần hoàn thành nhiệm vụ

       Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ trực tuyến sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp khách hàng thuận tiện giải quyết...

xem chi tiết

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN OFFICE 365 DEVELOPER

Hiện nay Tổng công ty đã trang bị tài khoản Office 365 cho cán bộ công nhân viên để sử dụng bộ Office 365 có bản quyền và dung lượng lưu trữ...

xem chi tiết