Khai giảng Khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành...

xem chi tiết

Đào tạo vận hành hệ thống SCADA/DMS cho Công ty Điện lực Bình Phước

Trung tâm Điều hành SCADA/DMS đã tổ chức lớp đào tạo vận hành hệ thống SCADA/DMS cho Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước). Tham gia lớp đào tạo có các CBCNV phòng Điều độ, các cán bộ kỹ thuật,...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Ninh Thuận triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11”; Công ty Điện lực Ninh Thuận đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền “Ngày Pháp luật” góp phần đưa việc học tập, tìm...

xem chi tiết

Khóa đào tạo “Kiểm toán môi trường kiểm soát - Kỹ thuật và thực hành về đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán nội bộ trong tổ chức”

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát, từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khóa đào tạo “Kiểm toán môi trường kiểm soát - Kỹ...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ XỬ KÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG

Trong 02 ngày 6,7/10/2020, Công ty Điện lực Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ triển khai lớp tập huấn tổ chức “Tập huấn công...

xem chi tiết