EVNSPC ĐÀO TẠO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Để triển khai thực hiện công tác Kiểm soát tuân thủ theo Quy chế 141 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đồng thời nâng cao nghiệp...

xem chi tiết