Điện nông thôn Bạc Liêu sau 25 năm nhìn lại

Khi mới tái lập tỉnh Bạc Liêu, Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) chỉ quản lý 220 km đường dây trung áp, 337 km đường dây hạ áp,...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Ninh Thuận – Rạng rỡ dải đất Nam Trung bộ

Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) được thành lập sau khi tái lập tỉnh Ninh Thuận (ngày 01/4/1992), với tên gọi là Sở Điện lực Ninh Thuận....

xem chi tiết

Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam ”15 năm khoác màu áo mới”

Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (Ban QLDA) tiền thân là Ban QLDA Lưới điện, được thành lập vào ngày 01/08/1995. Đến ngày 25/06/2007 đổi...

xem chi tiết