ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Huyện Cần Đước hiện là một trong 05 huyện có tốc độ phát triển công nghiệp năng động nhất của tỉnh Long An, trong những năm gần đây phụ tải điện phục vụ sản xuất tiêu dùng của huyện không ngừng tăng...

xem chi tiết

Công·tác phát triển năng·lượng·mặt trời tại·Công·ty Điện lực·Long An··

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ triển khai các hoạt động khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng.

xem chi tiết

Điện mặt trời mái nhà đang phát triển mạnh mẽ tại phía Nam

Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay công suất phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở phía Nam chiếm trên 60% tổng suất ĐMTMN của Tập đoàn (1.142 MWp). Nhiều công ty thành...

xem chi tiết

Điện mặt trời mái nhà phía Nam chiếm 60% tổng công suất

Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay công suất phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở phía nam chiếm trên 60% tổng công suất ĐMTMN của tập đoàn (1.142 MWp).

xem chi tiết