TÂM QUYẾT VỚI NGHỀ

Với quyết tâm đi lên cùng sự phát triển của tỉnh nhà trong công cuộc đổi mới, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế xã hội...

xem chi tiết

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRƯỚC TRONG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

Cùng với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty Điện lực Vĩnh Long đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục trên địa bàn. Đặc biệt,...

xem chi tiết

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 & HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Trung tâm Chăm sóc khách hàng đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai...

xem chi tiết