EVNSPC số hóa hoạt động chăm sóc khách hàng

Trung tâm chăm sóc khách hàng (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam- EVNSPC) đang triển khai, áp dụng nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ thông tin cho khách hàng sử dụng điện trên địa...

xem chi tiết

ĐIỆN LỰC THỦ DẦU MỘT PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG CÀI ĐẶT SỬ DỤNG APP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG & ZALO PAGE

Thực hiện chủ trương số hóa trong sản xuất kinh doanh và Dịch vụ khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), việc chuyển đổi phương thức Chăm sóc khách hàng qua tin nhắn SMS sang sử dụng...

xem chi tiết