Quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 " trên địa bàn TP HCM

QUYẾT ĐỊNH 3900/QĐ-UBND NGÀY 16/11/2021 VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI BIỆN PHÁP "THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19" TRÊN ĐỊA...

xem chi tiết

EVN SPC triển khai Văn bản số 8095/SYT-NVY ngày 01/11/2021 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Văn bản số 8095/SYT-NVY ngày 01/11/2021 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tạm thời Phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ...

xem chi tiết

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời về “Thích ứng an...

xem chi tiết

Nghị quyết số 128/NQ-CP Chính Phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19"

Đây là nội dung tại Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" được ban hành tại Nghị quyết...

xem chi tiết