Tiết kiệm điện – Nét văn hóa của CBCNV PC Lâm Đồng

Không phải chỉ khi chiến dịch Giờ trái đất lan tỏa rộng thì CBCNV Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) mới bắt tay vào thực hành tiết kiệm điện. Những công việc hàng ngày luôn song hành gắn với...

xem chi tiết

Tập huấn văn hoá doanh nghiệp

Ngày 1-2/3/2017, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tổ chức lớp tập huấn văn hóa doanh nghiệp cho 170 CBCNV trong Công ty với chủ đề “Nâng cao kỹ năng ứng xử giao tiếp trong cuộc sống”

xem chi tiết

Thực thi văn hóa: Văn hóa công sở

Văn hóa công sở : - Mặc đồng phục theo quy định, tác phong giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự. - Đi lại đóng cửa nhẹ nhàng, trước khi vào phòng gõ cửa, khi ra khỏi phòng phải...

xem chi tiết

Công ty điện lực Bình Dương tồ chức tập huấn văn hóa doanh nghiệp quy tắc ứng xử năm 2016

Nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động về vai trò, giá trị và ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp (VHDN), quy tắc ứng xử (QTƯX). Ngày  06/12/2016, tại Hội trường Công ty Điện lực Bình Dương (PC...

xem chi tiết

Điện lực Tân Châu xây dựng văn hóa ứng xử với khách hàng

Điện lực Tân Châu xây dựng văn hóa doanh nghiệp ứng xử nội bộ “Gia đình PCAG trên thuận, dưới hòa” song hành cùng ứng xử với khách hàng “Khách hàng là sự tồn tại của chúng...

xem chi tiết