Công điện THƯỢNG KHẨN của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về chủ động ứng phó với bão số 12

Để chủ động ứng phó với bão, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các công việc, trực ban nghiêm túc 24/24h, tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó và xử lý ảnh...

xem chi tiết

Công điện thượng khẩn báo Bão số 12

Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam gửi công điện thượng khẩn yêu cầu các đơn vị thành viên, Công ty CP Thủy điện miền Trung, Công ty CP Thủy điện miền Nam thực hiện ngay những công việc như...

xem chi tiết

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10/2017

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 10 tháng đầu năm 2017 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Trong 10 tháng năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung cấp...

xem chi tiết

Công điện thượng khẩn áp thấp nhiệt đới gần bờ

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 84/CĐ-TW ngày 31/10/2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ...

xem chi tiết

TCBC: EVN thông báo về việc doing business - ngân hàng thế giới (wb) công bố chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của việt nam tiếp tục cải thiện đáng kể về xếp hạng

Ngày 31/10/2017, Nhóm nghiên cứu Doing Business của Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) đã công bố kết quả đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017 của 190 nền kinh tế trên thế giới (báo cáo...

xem chi tiết