Lễ tổng kết chương trình “Tổ văn hóa tiết kiệm điện, tuyến phố tiết kiệm điện năm 2013” tại thành phố Bảo Lộc

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chiến lược an ninh năng lượng Quốc gia, đảm bảo phát triển bền vững và thực hiện chỉ thị số 171/CT- TTg ngày 26/01/2011 về việc tăng cường Tiết kiệm điện,...

xem chi tiết

Nâng sức cạnh tranh từ tiết kiệm điện

TP - “Nhờ tiến hành kiểm toán năng lượng nên nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã thay đổi công nghệ, cải tiến kỹ thuật, bố trí lại sản xuất hợp lý… từ đó làm giảm suất tiêu hao năng...

xem chi tiết

Hiệu quả từ chương trình “Nụ cười và niềm tin Điện lực”

Với chủ trương không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, chuẩn hóa các hoạt động giao tiếp, từ tháng 8 năm 2012 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã triển khai chương trình “Nụ cười và niềm tin Điện lực” tại...

xem chi tiết

EVN SPC quyết liệt chống trộm cắp điện

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã kiểm tra sử dụng điện 684.962 lượt khách hàng, phát hiện và lập biên bản 1.197 biên bản vi phạm trộm cắp điện, sản...

xem chi tiết

EVN SPC quyết liệt chống trộm cắp điện

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã kiểm tra sử dụng điện 684.962 lượt khách hàng, phát hiện và lập biên bản 1.197 biên bản vi phạm trộm cắp điện, sản...

xem chi tiết