Cuba tăng nguồn cung bóng đèn tiết kiệm năng lượng

Bộ Công nghiệp Cuba đã ký với Công ty OEPS Electrics của Tây Ban Nha một biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất bóng điện công nghệ LED, nhằm tăng nguồn cung để thực hiện chủ...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ Thực hiện Chỉ thị...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ Thực hiện Chỉ thị...

xem chi tiết

UỐNG NƯỚC NHỚ NGƯỜI KHƠI NGUỒN

Hàng năm, cứ đến độ tháng 5, trong lòng các anh chị em CBCNV Công ty Điện lực Sóc Trăng dâng lên một cảm xúc bồi hồi, xúc động khi nhớ đến vị lãnh đạo đầu tiên của Điện lực Sóc Trăng, giai đoạn...

xem chi tiết

Điện lực Cầu Kè triển khai Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2013

Nhằm giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường, ngày 13/5/2013 Điện lực Cầu Kè thực hiện triển khai Luật số 09/2012/QH13, Luật Phòng, chống...

xem chi tiết