Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai Bộ luật lao động (sửa đổi) năm 2012

Nhằm giúp người lao động nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên trong Công ty Điện lực...

xem chi tiết

Gắn biển công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn năm 2013

Chiều 03/5/2012 tại ấp Ô Tưng, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã tổ chức lễ gắn biển công trình thi đua “Sửa chữa tuyến 476-TV, từ trụ...

xem chi tiết

Gương sáng trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Cú luôn là đơn vị dẫn đầu về công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Trà Cú. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện...

xem chi tiết

Điện lực Cầu Kè triển khai Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2013

Nhằm giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường, ngày 13/5/2013 Điện lực Cầu Kè thực hiện triển khai Luật số 09/2012/QH13, Luật Phòng, chống...

xem chi tiết

Đảng ủy Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh

Nhằm tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Ngay từ đầu năm 2013, Đảng ủy Công ty Điện lực Trà Vinh xây dựng kế hoạch với mục tiêu phấn đấu 100%...

xem chi tiết