Xây dựng Video Clip Văn hóa doanh nghiệp - Tuyên truyền trực quan sinh động

Xây dựng Video clip ứng xử Văn hóa doanh nghiệp là một trong những hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động, dễ gây ấn tượng và giúp cho mọi người dễ nhớ và dễ thực hiện. Với mục đích-ý nghĩa đó,...

xem chi tiết

Phụ nữ EVN SPC công việc-cuộc sống: Chia sẻ và tỏa sáng

Ngày 30/8/2018, Công ty Điện lực Long An (PC Long An) tổ chức cuộc thi “Phụ nữ EVN SPC công việc-cuộc sống” với chủ đề “Chia sẻ và tỏa sáng”.

xem chi tiết

Nhận diện thương hiệu trong công tác văn phòng

Để việc thực thi Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) luôn được gắn liền với việc nhận diện thương hiệu là một trong những tiêu chí quan trọng được Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) luôn quan tâm,...

xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp trong công tác đào tạo

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp; là tài sản, công cụ triển khai các chiến lược của doanh nghiệp. Hiểu rõ tầm quan trọng của VHDN,...

xem chi tiết

Thăm hỏi Đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-TLĐ ngày 22/2/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018), để triển khai...

xem chi tiết