Hiệu quả từ chương trình “Nụ cười và niềm tin Điện lực”

Với chủ trương không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, chuẩn hóa các hoạt động giao tiếp, từ tháng 8 năm 2012 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã triển khai chương trình “Nụ cười và niềm tin Điện lực” tại...

xem chi tiết

EVN SPC quyết liệt chống trộm cắp điện

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã kiểm tra sử dụng điện 684.962 lượt khách hàng, phát hiện và lập biên bản 1.197 biên bản vi phạm trộm cắp điện, sản...

xem chi tiết

EVN SPC quyết liệt chống trộm cắp điện

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã kiểm tra sử dụng điện 684.962 lượt khách hàng, phát hiện và lập biên bản 1.197 biên bản vi phạm trộm cắp điện, sản...

xem chi tiết

Cuba tăng nguồn cung bóng đèn tiết kiệm năng lượng

Bộ Công nghiệp Cuba đã ký với Công ty OEPS Electrics của Tây Ban Nha một biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất bóng điện công nghệ LED, nhằm tăng nguồn cung để thực hiện chủ...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ Thực hiện Chỉ thị...

xem chi tiết