Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai Bộ luật lao động (sửa đổi) năm 2012

Nhằm giúp người lao động nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên trong Công ty Điện lực...

xem chi tiết