Tổng công ty Điện lực miền Nam tăng cường công tác điều hành cung ứng điện trong năm 2011

Biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đã và đang tác động mạnh mẽ đến nước ta. Năm 2011 tình hình còn trầm trọng, việc thiếu hụt nước các hồ thủy điện phía Bắc, Tây Nguyên và phía Nam sẽ ảnh hưởng...

xem chi tiết

Lâm Đồng: Thêm hai dự án cải tạo lưới điện nông thôn

Hai dự án này có tổng vốn gần 100 tỷ đồng, do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư, nhằm cải tạo lưới điện nông thôn và nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn tại Lâm Đồng.

xem chi tiết

EVNSPC tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2011

Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả,  giảm thiểu sự biến đổi khí hậu toàn cầu, Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) đã phát động chiến dịch Giờ Trái đất...

xem chi tiết

EVNSPC tăng cường thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị

Thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, đồng thời chủ động ứng phó với tình hình thiếu điện trên toàn hệ thống, Tổng công ty Điện lực...

xem chi tiết

EVNSPC tổng kết quá trình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2006-2010

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thực hiện quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn từ 2006-2010 trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu, tốc độ phát triển phụ tải, điện thương phẩm, tiến độ...

xem chi tiết