HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG & PHÒNG CHỐNG TAI NẠN LAO ĐỘNG THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất đối với ngành điện là mục tiêu hàng đầu. Do đó, việc huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ) nhằm nâng cao kiến thức về an toàn điện và ý thức chấp hành...

xem chi tiết

Hậu Giang: Đầu tư phát triển lưới điện nông thôn

Trên cơ sở lưới điện trung thế do Nhà nước đầu tư nhằm thực hiện chủ trương điện khí hóa nông thôn từ những năm 90, Hậu Giang từng bước phát triển lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tính từ năm 2004...

xem chi tiết

NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1. Điều kiện môi trường lao động xấu: Điều kiện lao động kém an toàn và môi trường sản xuất bị ô nhiễm sẽ đưa đến tai nạn lao động, có thể làm tổn thương bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể con người, và...

xem chi tiết

ĐIỆN LỰC THẠNH PHÚ DIỄN TẬP CÔNG TÁC PCCC NĂM 2010

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về phòng chống cháy nổ, khả năng, kỹ năng thao tác sử dụng các dụng cụ và phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), sẵn sàng ứng phó mọi tìn huống cho lực lượng PCCC...

xem chi tiết

TẬP HUẤN CÔNG TÁC CHỈNH LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Để từng bước nâng cao nhận thức và nắm vững quy trình, nghiệp vụ công tác lưu trữ cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên làm công tác văn thư lưu trữ, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam phối hợp với...

xem chi tiết