SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Công ty Điện lực Kiên Giang tổ chức huấn luyện và sát hạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 230 đối tượng làm công tác thủ kho, kinh doanh, viễn thông, vật tư, tổ chức, kế toán, y tế, bảo vệ của...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức kỳ thi sát hạch QTKD năm 2010

Nhằm cũng cố và nâng cao kiến thức quy trình kinh doanh điện năng (QTKDĐN) cho CBCNV tại đơn vị, đồng thời giúp họ hoàn thành tốt hơn công việc được giao, vừa qua, Công ty Điện lực Tây Ninh đã tổ...

xem chi tiết

Khánh thành dự án cấp điện các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2010 tỉnh An Giang

Ngày 02/12, tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Công ty Điện lực An Giang tổ chức lễ khánh thành dự án “Cấp điện cho các trạm bơm phục...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Vĩnh Long tiếp nhận 190 công trình điện hạ áp nông thôn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn, đến nay, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tiếp nhận 190 công trình hạ áp nông thôn từ các hợp tác xã kinh...

xem chi tiết

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng giai đoạn 2006 – 2010

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước, vừa qua, tại thành phố Vũng Tàu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng giai...

xem chi tiết