CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2006 - 2010.

xem chi tiết

Điện lực Ngọc Hiển - Đơn vị dẫn đầu về thu tiền điện

Ngọc Hiển là huyện nằm ở tận cùng phía nam của Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển là 98km. Điện lực Ngọc Hiển được thành lập ngày 20/10/2007.

xem chi tiết

AN TOÀN VỆ SINH VIÊN - MỘT LỰC LƯỢNG HÙNG HẬU, HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ

Đã từ lâu, mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) trở thành quen thuộc đối với các Công ty Điện lực và là lực lượng không thể thiếu trong tổ sản xuất. Họ cũng chính là công nhân trực tiếp sản xuất...

xem chi tiết

Khai thác Hiệu suất trạm công cộng - Công cụ quản lý hiệu quả hoạt động giảm tổn thất điện năng

Khai thác hiệu suất trạm công cộng (HST) là sử dụng công cụ giám sát hiệu quả quản lý khách hàng đồng thời kết quả này cũng là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý của đơn vị trong công tác kinh doanh...

xem chi tiết

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUNG CẤP ĐIỆN THEO CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐƯỢC PHÂN BỔ

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thông báo số của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai tổ chức thực...

xem chi tiết