Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81 - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 2018

EVN SPC - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 2018 - theo Điều 16- Nghị định 81/2015/NĐ-CP

xem chi tiết

Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81 - Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới

EVN SPC - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hàng năm - theo Điều 16- Nghị định 81/2015/NĐ-CP

xem chi tiết

Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81 - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức

EVN SPC - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức - theo Điều 17- Nghị định 81/2015/NĐ-CP

xem chi tiết

Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam

Ngày 28.02.2019, tại TP.HCM, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực Điện lực miền...

xem chi tiết