EVN tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm toán giám sát năm 2022 tại Đà Lạt, Lâm Đồng

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm toán giám sát, vào ngày 3 đến...

xem chi tiết

EVNSPC tổ chức chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 và 4 năm 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo chủ trương của EVN, trong năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã phối hợp Trường Cao đẳng Điện lực...

xem chi tiết

2 tổng công ty trong EVN được tôn vinh Doanh nghiệp nhận chứng nhận quốc tế về Bình đẳng giới

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng được tôn vinh Doanh nghiệp nhận chứng nhận quốc tế về Bình...

xem chi tiết