14 CÁ NHÂN ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN TIÊU BIỂU XUẤT SẮC QUÝ 1 NĂM 2023

Phong trào thi đua luôn gắn với nhiệm vụ SXKD tại đơn vị không chỉ là khẩu hiệu, mà nó đã mang lại hiệu quả thiết thực ngày càng lan tỏa...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NỖ LỰC ĐỒNG HÀNH CÙNG TỈNH PHÁT TRIỂN

Công ty Điện lực Bạc Liêu sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh với quyết tâm điện đi trước một bước, Công ty bảo đảm cung cấp điện với chất...

xem chi tiết

ĐỂ “THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ” TRỞ THÀNH THÓI QUEN

Không phải ngẫu nhiên mà Chính phủ tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng ở mọi...

xem chi tiết

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Thành công của một doanh nghiệp xuất phát điểm từ nền văn hóa dựa trên niềm tin, được thực thi và chia sẻ rộng rãi đến toàn thể CBCNV. Văn...

xem chi tiết