NHỮNG BÔNG HỒNG NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM

🌟🌟Trong quá trình phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Nam có sự đóng góp quan trọng của lực lượng nữ CBCNV. Các chị em phụ nữ EVN SPC...

xem chi tiết