Phát động cuộc thi sử dụng tiết kiệm điện cho thanh thiếu niên năm 2022

Lễ phát động cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022 vừa diễn ra ngày 13/9.

xem chi tiết

PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA “ẤP/KHÓM VĂN HÓA TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂM 2022”.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường tiết kiệm...

xem chi tiết