PC Đồng Nai phát triển hơn 2.500 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Tính đến cuối tháng 7/2020, PC Đồng Nai đã phát triển được hơn 2.500 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) với tổng công suất là 50.854 Kwp, tổng sản lượng điện mặt trời phát lên lưới đạt...

xem chi tiết