CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG NHẬN BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tình hình mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân các tỉnh tỉnh miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN)  Tỉnh Lâm Đồng về...

xem chi tiết

TINH THẦN HĂNG SAY LAO ĐỘNG, THI ĐUA SÁNG TẠO TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và hăng say lao động, Công ty Điện lực Bình Phước trong nhiều năm qua luôn phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên từng bước xây dựng phong trào thi đua phát...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Lâm Đồng thắp sáng những mái nhà nghèo ở Đồng Nai Thượng

Sau bao thập kỷ mong đợi, giờ đây bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở thôn 2, xã Đồng Nai Thượng (Cát Tiên) đã được sử dụng điện lưới quốc gia để thắp sáng buôn làng. Điện về đã góp phần tích...

xem chi tiết

SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Công ty Điện lực Kiên Giang tổ chức huấn luyện và sát hạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 230 đối tượng làm công tác thủ kho, kinh doanh, viễn thông, vật tư, tổ chức, kế toán, y tế, bảo vệ của...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức kỳ thi sát hạch QTKD năm 2010

Nhằm cũng cố và nâng cao kiến thức quy trình kinh doanh điện năng (QTKDĐN) cho CBCNV tại đơn vị, đồng thời giúp họ hoàn thành tốt hơn công việc được giao, vừa qua, Công ty Điện lực Tây Ninh đã tổ...

xem chi tiết