Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức huấn luyện và sát hạch các chức danh trong phiếu công tác, phiếu thao tác năm 2010

Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức huấn luyện và sát hạch các chức danh trong phiếu công tác, phiếu thao tác năm 2010 cho các đối tượng là các tổ trưởng sản xuất, trưởng ca trực vận hành, người...

xem chi tiết

GIAO LƯU THI ĐUA CÁC DOANH NGHỆP NHÀ NƯỚC

Được sự thống nhất của các đơn vị trong khối thi đua các doanh nghiệp Nhà nước I (DNNN I), vừa qua, tại hội trường Công ty Điện lực Bạc Liêu đã diễn ra buổi giao lưu giữa các đơn vị trong Khối thi...

xem chi tiết

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TÔ THẮM TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐIỆN

Cách đây đúng 56 năm, ngày 21- 12- 1954, Bác Hồ tới thăm, động viên CBCNV Nhà máy đèn Bờ Hồ và nhà máy điện Yên Phụ. Bác căn dặn: “Nhà máy bây giờ là của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các...

xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI ĐÈN SỢI ĐỐT BẰNG ĐÈN COMPACT CHO NGƯỜI NGHÈO

Trong chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ, 1 trong 8 mục tiêu tiết kiệm điện là tiết kiệm điện chiếu sáng. Trên cơ sở đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện chương...

xem chi tiết

Giải quyết vướng mắc thi công đường điện hạ thế nông thôn

Vừa qua,  Sở Công thương và Công ty Điện lực Long An đã làm việc với UBND huyện Cần Đước về việc giải quyết vướng mắc thi công đường dây điện hạ thế nông thôn năm 2010.

xem chi tiết