CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ Thực hiện Chỉ thị...

xem chi tiết

UỐNG NƯỚC NHỚ NGƯỜI KHƠI NGUỒN

Hàng năm, cứ đến độ tháng 5, trong lòng các anh chị em CBCNV Công ty Điện lực Sóc Trăng dâng lên một cảm xúc bồi hồi, xúc động khi nhớ đến vị lãnh đạo đầu tiên của Điện lực Sóc Trăng, giai đoạn...

xem chi tiết

Điện lực Cầu Kè triển khai Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2013

Nhằm giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường, ngày 13/5/2013 Điện lực Cầu Kè thực hiện triển khai Luật số 09/2012/QH13, Luật Phòng, chống...

xem chi tiết

Gắn biển công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn năm 2013

Chiều 03/5/2012 tại ấp Ô Tưng, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã tổ chức lễ gắn biển công trình thi đua “Sửa chữa tuyến 476-TV, từ trụ...

xem chi tiết

Đảng ủy Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh

Nhằm tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Ngay từ đầu năm 2013, Đảng ủy Công ty Điện lực Trà Vinh xây dựng kế hoạch với mục tiêu phấn đấu 100%...

xem chi tiết