Hiến kế cho Văn hóa doanh nghiệp

Cuộc thi Tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp năm 2015 được Công ty Điện lực Lâm Đồng phát động và triển khai từ ngày 15/11/2015  đến ngày...

xem chi tiết

Chào cờ - Nét đẹp văn hóa ở một Điện lực cuối trời tổ quốc

Điện lực Trần Văn Thời (Công ty Điện lực Cà Mau) là một trong những đơn vị giữ vững thực hiện việc chào cờ vào đầu giờ sáng thứ Hai hàng tuần....

xem chi tiết

PC Bình Phước: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với sự phát triển bền vững

Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn,...

xem chi tiết

"Lao động giỏi, lao động sáng tạo" góp phần nâng cao năng suất lao động.

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được phát động sâu rộng trong các cấp Công đoàn (từ Công...

xem chi tiết

Cuộc thi viết tìm hiểu "Truyền thống và VHDN"

Nhằm khơi dậy cho CBCNV niềm tự hào về những thành tựu ngành Điện đã đạt được, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, tiếp tục phát huy những...

xem chi tiết