Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2016

Trong tháng 10 năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cung cấp đủ điện, ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện văn hóa, chính trị và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân...

xem chi tiết

Công điện triển khai ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Công điện triển khai ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Xem TẠI ĐÂY

xem chi tiết

Công điện Thượng khẩn của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đối phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 7 - Sarika

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 1827/CĐ-TTg ngày 15/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 9817/BCT-PCTT của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương ngày 15/10/2016 về đối phó với ảnh...

xem chi tiết

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và SXKD tháng 10/2016

Trong 9 tháng đầu năm 2016, EVN SPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội đặc biệt là cấp điện cho các khu vực bị hạn hán,...

xem chi tiết

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và SXKD tháng 9/2016

I.Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 8 tháng đầu năm 2016 1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Trong tháng 08/2016 và các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Điện lực miền Nam...

xem chi tiết