EVNSPC chào đón khách hàng thứ 5 triệu

Vào giữa tháng 06/2020, khách hàng mua điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã đạt đến con số 5 triệu, nâng tỉ lệ số hộ có điện lên 96,52%, tỷ lệ xã, phường, thị trấn có điện là 99,91% (chỉ...

xem chi tiết

Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng công ty Điện lực miền Nam

Ngày 06/8/2010, tại Thành phố Đà lạt, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm 2006-2010. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao...

xem chi tiết

Bồi huấn nghiệp vụ ATVSV

Bồi huấn

xem chi tiết

Điện lực Duyên Hải tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật quý II/2013

Ngày 14/06/2013 theo định kỳ hàng quý, Điện lực Duyên Hải đã tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật quý II/2013 cho toàn thể CB.CNV Điện lực Duyên Hải tại hội trường Điện lực. Tại buổi...

xem chi tiết

Ghi nhận qua quy chế phối hợp với cơ quan Báo, Đài triển khai công tác tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2012

Ngày 13/6/2013 Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức sơ kết tình hình thực hiện quy chế phối hợp với cơ quan Báo, Đài năm 2012, xây dựng quy chế phối hợp triển khai thực hiện cho các năm tiếp theo....

xem chi tiết