TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TÔ THẮM TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐIỆN

Cách đây đúng 56 năm, ngày 21- 12- 1954, Bác Hồ tới thăm, động viên CBCNV Nhà máy đèn Bờ Hồ và nhà máy điện Yên Phụ. Bác căn dặn: “Nhà máy bây giờ là của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các...

xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI ĐÈN SỢI ĐỐT BẰNG ĐÈN COMPACT CHO NGƯỜI NGHÈO

Trong chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ, 1 trong 8 mục tiêu tiết kiệm điện là tiết kiệm điện chiếu sáng. Trên cơ sở đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện chương...

xem chi tiết

Giải quyết vướng mắc thi công đường điện hạ thế nông thôn

Vừa qua,  Sở Công thương và Công ty Điện lực Long An đã làm việc với UBND huyện Cần Đước về việc giải quyết vướng mắc thi công đường dây điện hạ thế nông thôn năm 2010.

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG NHẬN BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tình hình mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân các tỉnh tỉnh miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN)  Tỉnh Lâm Đồng về...

xem chi tiết

TINH THẦN HĂNG SAY LAO ĐỘNG, THI ĐUA SÁNG TẠO TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và hăng say lao động, Công ty Điện lực Bình Phước trong nhiều năm qua luôn phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên từng bước xây dựng phong trào thi đua phát...

xem chi tiết