PC Đồng Tháp đào tạo Văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực ứng xử năm 2015

Trong hai ngày 4-5/11/2015, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã tổ chức đào tạo văn hóa doanh nghiệp và chuẩn mực ứng xử cho gần 200 học viên là...

xem chi tiết

Điện lực Duyên Hải thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của, v/v triển khai chấm điểm thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Trong thời gian qua Điện lực Duyên Hải (Công ty Điện lực Trà Vinh )...

xem chi tiết

PC Sóc Trăng: xây dựng cẩm nang văn hóa - hành trang cho người lao động

Công ty Điện lực Sóc Trăng đã triển khai xây dựng Văn hoá Công ty trên cơ sở cốt lõi mang ý nghĩa quyết định nhất là “Vì...

xem chi tiết

Ban QLDA Điện lực miền Nam: tập huấn văn hóa doanh nghiệp

Ngày 23/10/2015, Ban QLDA Điện lực miền Nam (Ban A) đã tổ chức lớp tập huấn về văn hóa doanh nghiệp EVN SPC cho Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Ban. Với mục...

xem chi tiết

Thực thi văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Điện lực Trà Vinh

Với mục đích đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa doanh nghiệp (VHDN), nâng cao tầm nhận thức cho CBCNV về giá trị văn hóa doanh nghiệp, cũng như nâng cao...

xem chi tiết