EVN SPC tập trung diễn tập phòng chống lụt bão

Hiện nay đang vào mùa mưa bão. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão (PCLB), nâng cao năng lực xử lý các tình huống khi có lụt bão xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và...

xem chi tiết

Khẩn trương khắc phục sự cố điện do bão số 2 gây ra

Đó là một trong những nội dung của Công điện hỏa tốc được Thủ tướng Chính phủ gửi tới UBND các tỉnh, các bộ, ngành liên quan về tập trung khắc phục ảnh hưởng bởi cơn bão số 2. Công điện được phát đi...

xem chi tiết

Điện lực Thạnh Phú diễn tập phòng chống lụt bão

Nhằm nâng cao năng lực xử lý các tình huống phòng chống lụt bão đảm bảo nhanh chóng khôi phục nguồn điện phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.

xem chi tiết

Diễn tập phòng chống lụt bão cấp khu vực

Vừa qua, Công ty Điện lực Tây Ninh đã thực hiện diễn tập PCLB cấp khu vực, cùng với các Công ty, Xí nghiệp và Chi nhánh điện Cao thế trong khu vực 2 gồm: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình...

xem chi tiết

Diễn tập phòng chống lụt bão

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2014 và chủ động trong công tác PCLB, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế đến mức tối thiểu mọi thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây...

xem chi tiết