Đào tạo văn hóa doanh nghiệp

Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức khóa đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho 67 CBCNV các phòng, ban thuộc Công ty và Điện lực trực thuộc. Nội...

xem chi tiết

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ

Với mục tiêu tạo ra môi trường làm việc, sinh hoạt lành mạnh, dân chủ, xây dựng đội ngũ CBCNV giỏi chuyên môn, vững tay nghề, có phẩm chất đạo...

xem chi tiết

Tập huấn văn hóa doanh nghiệp , thi đua khen thưởng - quy chế phát ngôn

Ngày  25/9/2015, Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) tổ chức lớp tập huấn Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) – Thi đua khen thưởng (TĐKT) - Quy chế...

xem chi tiết

Tự hào nét văn hóa EVNSPC

Ở Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp (VHDN) đã hình thành từ lịch sử phát triển 40 năm của...

xem chi tiết

Trách nhiệm xã hội trong văn hóa doanh nghiệp

Thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trong những năm qua Công ty Điện lực Kiên Giang (PC Kiên Giang) đã triển khai nhiều chương trình hành động...

xem chi tiết