Điện lực Cầu Kè diễn tập khắc phục thiệt hại lưới điện do bão gây ra năm 2014

Thực hiện phương án số 847/PA-PCTV ngày 17 tháng 3 năm 2014 và chỉ đạo của Công ty Điện lực Trà Vinh, về phòng chống lụt bão năm 2014, Điện lực Cầu Kè đã tổ chức diễn tập khắc phục thiệt hại lưới...

xem chi tiết

Điện lực Hàm Tân diễn tập phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn

Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác Phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn (PCBL – TKCN), chủ động phòng chống thiên tai của CBCNV. Đồng thời triển khai các phương án chuẩn bị ứng phó mọi...

xem chi tiết

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

11h ngày 13/6/2014, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số 03/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCLB và Tìm kiếm cứu nạn...

xem chi tiết

Công điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai đối phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Ngày 14/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có công điện yêu cầu các Tổng công ty trực thuộc, các Công ty thủy điện Quảng Trị, Sông Tranh, Ialy, Buôn Kuốp, An Khê – Ka Nak, Đại Ninh, Công ty Phát triển...

xem chi tiết

Công điện của EVN SPC về việc chỉ đạo các đơn vị ứng phó áp thấp nhiệt đới vào Biển đông

Công điện của EVN SPC về việc chỉ đạo các đơn vị ứng phó áp thấp nhiệt đới vào Biển đông

xem chi tiết