EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2022

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên toàn hệ thống điện...

xem chi tiết

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022

xem chi tiết

Tình hình hoạt động tháng 7 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2022 của EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về tình hình hoạt động tháng 7 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2022.

xem chi tiết