Điện góp phần phát triển khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư tỉnh Bình Phước

Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Hoa Lư tỉnh Bình Phước được định hướng phát triển trong mối quan hệ kinh tế xã hội với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng...

xem chi tiết