Đóng điện công trình cấp điện khu vực xã đảo huyện Duyên Hải

Ngày 09/5/2021 Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức đóng điện vận hành công trình cấp điện khu vực xã đảo huyện Duyên Hải. Khu vực xã đảo huyện Duyên Hải gồm: thị trấn Long Thành và 03 xã: Long Khánh,...

xem chi tiết

Cung cấp điện phục vụ cho nuôi trồng thủy sản

Hiện nay, theo thống kê hiện trạng khối lượng đường dây cấp điện cho khu vực nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bao gồm: 789,8 km đường dây trung áp; 862,29 km đường dây hạ áp; 1.473 trạm biến áp...

xem chi tiết

Đam Rông: Nỗ lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn

Nhờ làm tốt công tác đầu tư phát triển hệ thống lưới điện, huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng đã có hơn 99% số thôn, buôn, bản có điện lưới quốc gia. Qua đó, việc sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người...

xem chi tiết

Khởi công công trình lưới điện nông thôn xã Mã Đà

Ngày 01/04, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức Lễ khởi công công trình lưới điện trung, hạ thế ấp 3 và ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.  

xem chi tiết

ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN

Năm 2021, Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao cho Công ty Điện lực Ninh Thuận triển khai thực hiện 14 công trình điện (gồm 05 công trình chuyển tiếp năm 2020 và 09 công trình đầu tư mới). Để bảo đảm...

xem chi tiết